Title in original language
Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Kolektīvā monogrāfija. Atb. red. Māra Grudule.LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN