Publications: 2019

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2019
2 Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā -none- Promotion work Gatis Strads 2019
3 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
4 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
5 Alternative solutions for marine fuel's composition towards Marine Strategy Directive performance Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Lilita Ābele, Olga Anne, Tatjana Paulauskiene, Rasa Viederyte 2019
6 Anticipācijas stratēģijas atspoguļojums sinhronās tulkošanas procesa modeļos -none- Scientific publication Linda Gaile 2019
7 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019
8 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
9 Āra nodarbību iekļaušana bioloģijas stundās pamatskolā -none- Master's thesis Ance Elstiņa 2019
10 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
11 Artificial intelligence aspects in developed e-material formatting application Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare 2019
12 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
13 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
14 Benefits from Analyzing Video Lecture Logs with Leading Business Analytics Tools Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Linda Alksne, Zane Berzkalne, Anita Jansone 2019
15 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2019
16 Citvalodu īpašvārdu atveides tendences latviešu valodā -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
17 Core Hardness and Microstructure Prediction in Any Steel Part Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Monography Šarifs Guseinovs, Nikolai Kobasko, Jānis Rimšāns 2019
18 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
19 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2019
20 Deiktiskie vārdi Artura Rembo dzejprozas krājumā „Iluminācijas" -none- Scientific publication Inese Veisbuka 2019
21 Depozīta sistēmas analīze un ekonomiskais novērtējums Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Līva Lukševica, Rudīte Vesere 2019
22 Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication L. Budrytė-Ausiejienė, Ilze Grospiņa, Inese Lūsēna-Ezera, H. Sooväli-Sepping, E. Spiriajevas 2019
23 Development of Critical Reading Skills in English Classes -none- Scientific publication Dagnija Deimante 2019
24 Digital business ecosystem as an enabler of eco-innovation in the construction sector Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, E. Bondars, Baiba Rivža, Tatjana Volkova 2019
25 Diskusijas „Zinātne. Valoda. Publikācijas. Pētniecība studijās” apkopojums Discussion “Science. Language. Publications. Research” summary -none- Other publications Dana Tihomirova, Līva Vecvagare 2019