Title in original language
Anticipācijas stratēģijas atspoguļojums sinhronās tulkošanas procesa modeļos
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Via Scientiarum: starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569555