Title in original language
Citvalodu īpašvārdu atveides tendences latviešu valodā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
VALODA – 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā: Zinātnisko rakstu krājums (XXIX). Daugavpils Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN