Publications: 2019

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions -none- Monography Antonio Cicchella 2019
2 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
3 Trešās atmodas laika personības Liepājā -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2019
4 Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
5 Use of drone based IT system for road pothole detection and volume calculation Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, K. Kuduma, Uldis Žaimis 2019
6 Valodu apguve: problēmas un perspektīva -none- Rakstu krājums 2019
7 Valodu apguves pētniecību popularizējot : hronika Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019
8 Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
9 Vārds un tā pētīšanas aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
10 Verba būt lietojums spāņu un latviešu valodā lingvodidaktiskiem mērķiem -none- Scientific publication Agata Babina 2019
11 Vēro, vērtē, rīkojies. Metodiski materiāli pirmsskolai un sākumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības ieradumu veidošanās veicināšanai Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Agrita Tauriņa 2019
12 VIRTUALITIES AND REALITIES. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments -none- Monography Rasa Šmite, Raitis Šmits 2019
13 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
14 Zinātnes valoda - ieskats problemātikā -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
15 Zinātniskuma princips kā būtisks kvalitātes kritērijs zinātnes valodā / The principle of scientificity as an essential quality criterion in the language of science -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
16 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Benita Laumane 2019
17 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
18 Использование оригинальных текстов на французском языке на продвинутом этапе обучения -none- Scientific publication Oļegs Beļajevs 2019
19 Конвергенция обеспечения качества образования и рейтинга вуза Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Daina Vasilļevska 2019
20 Русский (иностранный) язык как ресурс профессиональной творческой идентичности -none- Scientific publication Valentina Kaļiņina 2019
21 Формирование навыка правописания слов с буквами И и Ы в корне слов на начальном этапе изучения русского языка как иностранного -none- Scientific publication Marina Novika 2019