Title in original language
Zinātniskuma princips kā būtisks kvalitātes kritērijs zinātnes valodā / The principle of scientificity as an essential quality criterion in the language of science
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Zinātnes valoda / Language of science : konferences materiāli / Conference materials. Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN