Title in original language
Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
"Vārds un tā pētīšanas aspekti" rakstu krājums Nr. 23. Izdots Liepājas Universitātē
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
VPP Latviešu valoda
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 1407-4737