Title in original language
Verba būt lietojums spāņu un latviešu valodā lingvodidaktiskiem mērķiem
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti 23. rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN