Zinātniskie institūti

Izglītības zinātņu institūts

Institūts Pētnieki Publikācijas Projekti Sadarbība


Izglītības zinātņu institūts ir Universitātes struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir zinātniskā un pētnieciskā darbība izglītības zinātņu jomā. Institūta vispārējā pētniecības tēma ir „Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”.

Darbības pamatvirzieni:
zinātniskās pētniecības un zinātniskās kvalifikācijas pilnveides iespēju nodrošināšana izglītības jomā;
• pedagoģijas nozares doktorantūras satura kvalitātes nodrošināšana un studiju organizēšana;
• izglītības jomas pētījumu popularizēšanā sadarbībā ar izglītības, kultūras iestādēm un sabiedrības organizācijām.

Izglītības zinātņu institūtā darbojas:
• Alternatīvās izglītības centrs
• Socioloģisko pētījumu centrs
• Speciālās izglītības laboratorija


Direktore
Dina Bethere, Dr.paed.
Tālr.: +371 63407738 (255) 
E-pasts.: dina.bethere@liepu.lv
                izi@liepu.lv