Izglītības zinātņu institūts

Alternatīvās izglītības centrs

Alternatīvās izglītības centrā (AIC) tiek veikti pētījumi Montesori pedagoģijas un atveseļojošās pedagoģijas jomās.
LiepU studentiem tiek sniegta iespēja teorētiski un praktiski AIC apgūt Montesori didaktisko materiālu pielietojumu bērnu attīstībā, attīstības veicināšanā un traucējumu korekcijā. AIC sadarbojas ar augstskolām, izglītības iestādēm un citām organizācijām, kurās notiek apmācība Montesori pedagoģijā vai Montesori speciālajā pedagoģijā.


Centra vadītāja
Gundega Tomele, Mg. Sc. educ.
tālr. + 371 26181317
e-pasts: gundega.tomele@liepu.lv