Izglītības zinātņu institūts

Projekti

Institūts Pētnieki Publikācijas Projekti Sadarbība

    

Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)
Projekta numurs:  Izp-2020/1-0258
Projekta finansētājs:  Latvijas Zinātnes padome
Vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola

Viedrisinājumi studentu ar invaliditāti iekļaušanai augstākajā izglītībā
Projekta numurs:  2020-1-LV01-KA203-077455
Projekta finansētājs:  Erasmus+
Vadošais partneris: CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, UNIVERSITY
CAMPUS RIO PATRAS, UNIVERZA V MARIBORU