Izglītības zinātņu institūts

Pētnieki

Institūts Pētnieki Publikācijas Projekti Sadarbība

Vadošie pētnieki

Pētniecības jomas

Dina Bethere
Dr.paed.

 • Skolu pedagoģija: iekļaujošā izglītība.

Agrita Tauriņa 
Dr.paed.

 • Lietišķā valodniecība.

Alīda Samuseviča
Dr.paed.

 • Vispārīgā pedagoģija.

Zenta Anspoka
Dr.paed.

 •  Lietišķā valodniecība.

Inta Klāsone
Dr.paed.

 • Nozaru pedagoģija: mākslas izglītība.

Arturs Medveckis
Dr.paed.

 • Izglītība socioloģijā un vēsturē.

Pētnieki

Pētniecības jomas

Lāsma Latsone
Dr.phil.

 • Pedagoģija augstākajā izglītībā.

Ingūna Griškēvica
Dr.psych.

 • Sociālā psiholoģija.

Gundega Tomele
Mg.Sc.educ.

 • Runas terapija;

 • Montessori pedagoģija.

Helēna Vecenāne
Dr.paed.

 • Nozaru pedagoģija: Sporta pedagoģija.

Ilma Neimane 
Dr.paed.

 • Pieaugušo izglītība.

Svetlana Lanka
Mg.Sc.educ.

 • Sociālais darbs un augstākās izglītības pedagoģija.

Lāsma Ulmane-Ozoliņa 
Dr.paed.

 • Pedagoģija augstākajā izglītībā.

Pāvels Jurs                                     
Dr.paed.

 • Vispārīgā pedagoģija

Zinātniskie asistenti

Pētniecības jomas

Inga Zeide

 • Pieaugušo izglītība.

 


Institūta sekretāre

Airita Lindberga   airita.lindberga@liepu.lv
                              +371 63407736