Zinātne

Zinātnes pasākumi

Arhīvs - 2021

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

Matemātikas un fizikas olimpiāde

21.01.2021

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Doc. Dace Kūma

 

15. sociālā darba konference
Sociālā darba aktualitātes

Reģistrācijas anketa
Konferences programma

19.02.2021

Izglītības zinātņu institūts
Lekt. Svetlana Lanka

12. Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

 

05.03.2021

Liepājas Universitāte
Valsts izglītības satura centrs

Koordinatore Guna Pūce
Zinātnes prorektore Ieva Ozola

Datorzinātņu olimpiāde

08.03.2021
līdz
13.03.2021

LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Lekt. Inta Znotiņa
Lekt. Dzintars Tomsons
 

27. starptautiskā zinātniskā konference 
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 

10.03.2021
līdz
11.03.2021

LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Prof. Edgars Lāms

Liepājas Universitātes
Studentu zinātnes un radošuma dienas: 
Humanitāro un mākslas zinātņu studentu zinātniskā konference 

Programma

17.03.2021
līdz
18.03.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 

13. zinātniskā konference
Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā 

 

22.04.2021

LiepU Izglītības zinātņu institūts 
Prof. Dina Bethere
 

18. starptautiskā zinātniskā konference 
Valodu apguve: problēmas un perspektīva  / Language Acquisition: Problems and Perspective

 

14.05.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte;
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Lekt. Gundega Tomele
Prof. Diāna Laiveniece
 

24. starptautiskā zinātniskā konference 
Sabiedrība un kultūra

 

20.05.2021
līdz
21.05.2021

LiepU Izglītības zinātņu institūts

Asoc. prof. Arturs Medveckis

Tiešsaistes simpozijs

Burn_Slow / Dedz_Lēni

21.05.2021
līdz
22.05.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

Anna Priedola

5. starptautiskā starpnozaru konference 
Inovācijas un kreativitāte 

 

03.06.2021
līdz
05.06.2021

LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Doc. Dace Kūma

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs 
Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

Tēma - TUVUMS

19.07.2021
līdz
24.07.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lekt. Solvita Spirģe-Sēne

2. starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas terapijai Latvijā 15

Starptautisks simpozijs Ģimene, bērni, mūzikas terapija

30.07.2021
līdz
31.07.2021

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Mūzikas terapijas centrs

Doc. Mirdza Paipare
Lekt. Līga Enģele

LiepU un VeA kopīgās doktora studiju programmas  "Valodniecība" starptautiskā jauno lingvistu konference 
Via scientiarum 

23.09.2021
līdz
24.09.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte

Lekt. Agata Babina
Pētn. Karīna Krieviņa

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa 
iWeek 2021

Norises laiks tiks precizēts.

15.11.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

Anna Priedola

26. starptautiskā zinātniskā konference 
Vārds un tā pētīšanas aspekti 

Programma

25.11.2021
līdz
26.11.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte;
Kurzemes Humanitārais institūts

Prof. Linda Lauze

Robotikas sacensības

Norises laiks tiks precizēts. 

13.12.2021

LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Lekt. Dzintars Tomsons