Zinātne

Zinātnes pasākumi

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

27. starptautiskā zinātniskā konference
Sabiedrība un kultūra
Society and Culture
https://society-culture.liepu.lv/

30.05.2024
līdz
31.05.2024
 • LiepU Izglītības zinātņu institūts (Socioloģisko pētījumu centrs)

Asoc. prof. Arturs Medveckis

8. starptautiskā starpnozaru konference
Inovācijas un kreativitāte
Innovations and Creativity
http://icic.liepu.lv/

06.06.2024
līdz
08.06.2024
 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte
 • LiepU Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts
 • LiepU HMZF virziens Mākslas

Doc. Dace Kūma

Doc. Anna Priedola

Proj. vad. Maija Demitere

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs
Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

15.06.2024
līdz
20.06.2024
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lekt. Solvita Spirģe-Sēne

Starptautiskā mākslas un tehnoloģiju nedēļa
UPDATE 2024: Sensorā iztēle

27.09.2024
līdz
04.10.2024
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

Doc. Anna Priedola

Lekt. Maija Demitere

29. starptautiskā zinātniskā konference
Vārds un tā pētīšanas aspekti
The Word: Aspects of Research
https://vards.liepu.lv/

28.11.2024
līdz
29.11.2024
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts

Prof. Linda Lauze

Notikušie pasākumi

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

21. starptautiskā zinātniskā konference
Valodu apguve: problēmas un perspektīva
Language Acquisition: Problems and Perspective
https://vapplapp.liepu.lv/ 

17.05.2024
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Doc. Gundega Tomele

Prof. Diāna Laiveniece

16. starptautiskā zinātniskā konference
Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

Pedagoģiskās koncepcijas izglītības vides transformācijā

https://izi-izglitiba.liepu.lv/lv

25.04.2024
līdz
26.04.2024
 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
 • Maija Ročāne, Dr.paed.
 • Dina Bethere, Dr.paed.

Starptautiskais skaņas mākslas simpozijs
Skaņas dienas

22.04.2024
līdz
26.04.2024
 • LiepU Mākslas pētījumu laboratorija
 • Biedrība ASTE: Art, Science, Technology, Education

Doc. Krista Dintere

Liepājas Universitātes
Studentu zinātnes un radošuma dienas

10.04.2024
līdz
12.04.2024
 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti

Fakultāšu atbildīgie

HMZF

Liepājas Universitātes matemātikas konference
Profesoram Jānim Mencim 110. Vērtēšana

05.04.2024
līdz
06.04.2024

LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

 • Anita Poriņa
 • Anita Jansone

30. starptautiskā zinātniskā konference
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā
Current Issues in Research of Literature and Culture

https://literatura.liepu.lv

21.03.2024
līdz
22.03.2024
 • Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Prof. Edgars Lāms

18. zinātniski praktiskā konference

Sociālā darba aktualitātes

23.02.2024

LiepU Izglītības zinātņu institūts

Pieteikuma anketa ŠEIT

Konferences programma pieejama ŠEIT

 

Pētn. Svetlana Lanka