Zinātne

Zinātnes pasākumi

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

Matemātikas un fizikas olimpiāde

21.01.2021

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Doc. Dace Kūma

 

15. zinātniski praktiskā konference

Sociālā darba aktualitātes

18.02.2021
līdz
19.02.2021

Izglītības zinātņu institūts
Lekt. Svetlana Lanka

12. Kurzemes reģiona skolēnu 

zinātniskās pētniecības darbu konference

 

05.03.2021

    • Liepājas Universitāte
    • Valsts izglītības satura centrs

koordinatore Guna Pūce;
zinātnes prorektore Ieva Ozola

Datorzinātņu olimpiāde

08.03.2021
līdz
13.03.2021

LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Lekt. Inta Znotiņa
Lekt. Dzintars Tomsons
 

27. starptautiskā zinātniskā konference 

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 

Current Issues in Research of Literature and Culture

https://literatura.liepu.lv

10.03.2021
līdz
11.03.2021
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Prof. Edgars Lāms

Liepājas Universitātes 

Studentu zinātnes un radošuma dienas: 

Humanitāro un mākslas zinātņu studentu zinātniskā konference 

Zinātnes un radošuma dienu norises fakultātēs tiks papildinātas

17.03.2021
līdz
18.03.2021

    • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 

13. zinātniskā konference 

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā 

 

22.04.2021

LiepU Izglītības zinātņu institūts 

Prof. Dina Bethere
 

18. starptautiskā zinātniskā konference 

Valodu apguve: problēmas un perspektīva  / Language Acquisition: Problems and Perspective

https://vapplapp.liepu.lv/

14.05.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte;
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Lekt. Gundega Tomele
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte;

Prof. Diāna Laiveniece
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

24. starptautiskā zinātniskā konference 

Sabiedrība un kultūra  / Society and Culture

https://society-culture.liepu.lv/en/general

20.05.2021
līdz
21.05.2021
 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

Asoc. prof. Arturs Medveckis

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa

iWeek 2020 : meistardarbnīcas

Norises laiks tiks precizēts

24.05.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

MPLab vad. Anna Priedola

5. starptautiskā starpnozaru konference 

Inovācijas un kreativitāte  /  Innovations and Creativity

http://icic.liepu.lv/

03.06.2021
līdz
05.06.2021
 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Doc. Dace Kūma

Starptautisks skaņas mākslas festivāls 

Skaņas dienas

Norises laiks tiks precizēts

14.06.2021

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

2. starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas terapijai Latvijā 15

Starptautisks simpozijs Ģimene, bērni, mūzikas terapija

Meistarklases 

25.06.2021
līdz
27.06.2021
 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Mūzikas terapijas centrs

Doc. Mirdza Paipare

Lekt. Līga Enģele

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs 

Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

19.07.2021
līdz
24.07.2021
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lekt. Solvita Spirģe-Sēne

LiepU un VeA kopīgās doktora studiju programmas  "Valodniecība" starptautiskā jauno lingvistu konference 

Via scientiarum 

23.09.2021
līdz
24.09.2021
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte

Lekt. Agata Babina

Pētn. Karīna Krieviņa

5. kultūrvēsturiskā konference 

Piemares ļaudis un likteņi

Norises laiks tiks precizēts

04.10.2021
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts

Doc. Anita Helviga

Prof. Edgars Lāms

Asoc. prof. Ieva Ozola

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa 

iWeek 2021

Norises laiks tiks precizēts

15.11.2021
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

MPLab vad. Anna Priedola

26. starptautiskā zinātniskā konference 

Vārds un tā pētīšanas aspekti  / The Word: Aspects of Research

https://vards.liepu.lv/

25.11.2021
līdz
26.11.2021
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Kurzemes Humanitārais institūts

Prof. Linda Lauze

Robotikas sacensības

Norises laiks tiks precizēts

13.12.2021
 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Lekt. Dzintars Tomsons

Notikušie pasākumi

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas