Zinātne

Zinātnes pasākumi

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

Vecāku līdzatbildība 21. gadsimta pedagoģijā

Vairāk informācijas pieejama ŠEIT

Reģistrācijas anketa pieejama ŠEIT

 

13.10.2023

Izglītības zinātņu institūts;

ph.D. Inga Zeide.

Piemares ļaudis un likteņi

Uzaicinājums pieejams šeit

13.10.2023
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts
 •  pētniece, asoc. prof. Ieva Ozola

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa

UPDATE 2023

20.11.2023
līdz
24.11.2023
 • LiepU Mākslas pētījumu laboratorija

Doc. Anna Priedola

28. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti

The Word: Aspects of Research https://vards.liepu.lv/

23.11.2023
līdz
24.11.2023
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts

Prof. Linda Lauze

Notikušie pasākumi

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

Pozitīvi, inovatīvi, konstruktīvi

Programma pieejama šeit

21.09.2023
līdz
22.09.2023
 • Liepajas Universitātes maģistra programmas “Izglītības zinātnes” studenti 
 • Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Starptautiskā vasaras skola

Landscapes of Identities

01.08.2023
 • LiepU
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Prof. Zanda Gūtmane

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs

Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

17.07.2023
līdz
23.07.2023
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lekt. Solvita Spirģe-Sēne

7. starptautiskā starpnozaru konference

Inovācijas un kreativitāte

Innovations and Creativity

http://icic.liepu.lv/

01.06.2023
līdz
03.06.2023
 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte
 • LiepU Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts
 • LiepU HMZF virziens Mākslas

Viesprof.  Daryoush Alimohammadi

Doc. Dace Kūma

Proj. vad. Maija Demitere

Studentu zinātniski praktiskā konference
“BĒRNS. SKOLOTĀJS. IZGLĪTĪBA"
 

Konferencei var pieteikties ŠEIT

29.05.2023

Dr.paed., Jana Grava

20. starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Language Acquisition: Problems and Perspective

https://vapplapp.liepu.lv/

19.05.2023
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Doc. Gundega Tomele

Prof. Diāna Laiveniece

26. starptautiskā zinātniskā konference

Sabiedrība un kultūra

Society and Culture

https://society-culture.liepu.lv/

Pasākuma programma pieejama šeit

18.05.2023
līdz
19.05.2023
 • LiepU Izglītības zinātņu institūts (Socioloģisko pētījumu centrs)

Asoc. prof. Arturs Medveckis

Starptautiskais animācijas un video mākslas festivāls 

01.04.2023
 • LiepU Mākslas pētījumu laboratorija
 • Biedrība ASTE: Art, Science, Technology, Education

Proj. vad. Maija Demitere

15. starptautiskā zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

Educationa Quality Dimentions in Knowledge Society

28.03.2023
līdz
29.03.2023
 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

Pētn. Lāsma Ulmane-Ozoliņa

29. starptautiskā zinātniskā konference

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

Current Issues in Research of Literature and Culture

https://literatura.liepu.lv

23.03.2023
līdz
24.03.2023
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių  literatūros ir tautosakos institutas)
 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Prof. Edgars Lāms

Starptautiskais skaņas mākslas simpozijs Skaņas dienas

23.03.2023
līdz
31.03.2023
 • LiepU Mākslas pētījumu laboratorija
 • Biedrība ASTE: Art, Science, Technology, Education

Doc. Krista Dintere

Liepājas Universitātes

Studentu zinātnes un radošuma dienas

Programma 

+

International Staff Week Erasmus for all? New Approaches and Challenges

13.03.2023
līdz
31.03.2023
 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti
 • Starptautisko attiecību daļa

Fakultāšu atbildīgie, Starptautisko attiecību daļa

14. Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference (tiešsaistē)

10.03.2023
 • LiepU
 • Valsts izglītības satura centrs

Projekta koordinatore - Madara Daudziņa-Šuktere

17. zinātniski praktiskā konference

Sociālā darba aktualitātes

24.02.2023

Pētn. Svetlana Lanka