Zinātne

Zinātnes pasākumi

Arhīvs - 2022

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

5. kultūrvēsturiskā konference 

Piemares ļaudis un likteņi

Programma

20.01.2022
līdz
21.01.2022

LiepU Kurzemes Humanitārais institūts

Doc. Anita Helviga
Prof. Edgars Lāms
Asoc. prof. Ieva Ozola

16. zinātniski praktiskā konference

Sociālā darba aktualitātes

Programma

Anketa

18.02.2022
 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

Pētn. Svetlana Lanka

13. Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 

 

04.03.2022

•    Liepājas Universitāte
•    Valsts izglītības satura centrs
 

Projekta koordinatore Madara Daudziņa-Šuktere

Liepājas Universitātes 

Studentu zinātnes un radošuma dienas

Programma

14.03.2022
līdz
01.04.2022
 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti

28. starptautiskā zinātniskā konference 

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 

https://literatura.liepu.lv

Programma

24.03.2022
līdz
25.03.2022
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Prof. Edgars Lāms

14. starptautiskā zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

Educationa Quality Dimentions in Knowledge Society

https://izi-izglitiba.liepu.lv/lv/info

28.04.2022
līdz
29.04.2022
 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

Pētn. Lāsma Ulmane-Ozoliņa

25. starptautiskā zinātniskā konference

Sabiedrība un kultūra

Society and Culture

https://society-culture.liepu.lv/

19.05.2022
 • LiepU Izglītības zinātņu institūts (Socioloģisko pētījumu centrs)

Asoc. prof. Arturs Medveckis

19. starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Language Acquisition: Problems and Perspective

https://vapplapp.liepu.lv/

20.05.2022
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LiepU  Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Lekt. Gundega Tomele
Prof. Diāna Laiveniece

6. starptautiskā starpnozaru konference

Inovācijas un kreativitāte

Innovations and Creativity

http://icic.liepu.lv/

02.06.2022
līdz
04.06.2022
 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte
 • LiepU Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Doc. Dace Kūma

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs

Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

18.07.2022
līdz
23.07.2022
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lekt. Solvita Spirģe-Sēne

27. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti

The Word: Aspects of Research

https://vards.liepu.lv/

24.11.2022
līdz
25.11.2022
 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts

“Pedagoģijas un psiholoģijas aktuālās problēmas, to risināšanas ceļi”

Anketa

15.12.2022
līdz
16.12.2022
 • Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Socioloģisko pētījumu centra starptautiskā XI konference sadarbībā ar EREVĀNAS UNIVERSITĀTES “AIBUSAK” Mākslas akadēmiju “Roslin” un Humanitāro zinātņu pedagoģijas un psiholoģijas katedru un  sadarbībā ar universitātes “Aibusak” Starptautisko departamentu

Organizācijas komitejas priekšsēdētājs Dr. paed., asoc. prof.

Arturs Medveckis

Koordinatore Mg.sc.educ Ivita Pelnēna