Zinātne

Zinātnes pasākumi

Arhīvs - 2020

Nosaukums Datums Organizatori, atbildīgās personas

14. zinātniski praktiskā konference
Sociālā darba aktualitātes

Programma

Reģistrācijas anketa

21.02.2020

LiepU Izglītības zinātņu institūts

Lektore Svetlana Lanka

11. Kurzemes reģiona skolēnu
Zinātniskās pētniecības darbu konference

28.02.2020

Liepājas Universitāte
Valsts izglītības satura centrs

Koordinatore Guna Pūce
Zinātnes prorektore Ieva Ozola

26. starptautiskā zinātniskā konference
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

Programma

05.03.2020
līdz
06.03.2020

LiepU Kurzemes Humanitārais institūts
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Profesors Edgars Lāms

Liepājas Universitātes
Studentu zinātnes un radošuma dienas

ATCELTS saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu".

23.03.2020
līdz
05.04.2020

LiepU fakultātes, zinātniskie institūti, Studentu padome

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

Logopēdijas centra 13. zinātniski praktiskais seminārs
Pētījumi logopēdijā: studentu zinātniskie lasījumi, runas un valodas traucējumu korekcijas materiālu izstāde

ATCELTS saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

26.03.2020

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Logopēdijas centrs

Lektore Gundega Tomele

Eiropas Logopēdu dienas seminārs
Rakstu valodas traucējumi – patoģenēze, korekcija, profilakse

ATCELTS saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

27.03.2020

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde

Lektore Gundega Tomele

12. starptautiskā zinātniskā konference
Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

 

02.04.2020

LiepU Izglītības zinātņu institūts

Profesore Dina Bethere

17. starptautiskā zinātniskā konference
Valodu apguve: problēmas un perspektīva

 

22.05.2020

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lektore Gundega Tomele

Starptautisks skaņas mākslas festivāls
Skaņas dienas

Pasākuma datums tiks precizēts.

01.06.2020

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Mākslas pētījumu laboratorija

Paula Vītola

4. starptautiskā starpnozaru konference 
Inovācijas un kreativitāte

 

04.06.2020
līdz
06.06.2020

Dabas un inženierzinātņu fakultāte
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Docente Dace Kūma

ICLEL 2020: 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All

Līdzorganizē Liepājas Universitāte, konference notiek Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā.

13.07.2020
līdz
16.07.2020

Galvenais organizators: Sakarijas Universitāte (Turcija)
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Profesore Ilze Miķelsone
Profesore Linda Pavītola

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs 
Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

20.07.2020
līdz
26.07.2020

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lektore Solvita Spirģe-Sēne

Konference
Ģimene, bērni: mūzikas terapija

27.08.2020
līdz
29.08.2020

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Mūzikas terapijas centrs

Docente Mirdza Paipare

Dzejas dienu seminārs
Autors. Teksts. Lasītājs

10.09.2020

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Kurzemes Humanitārais institūts

Asociētā profesore Anda Kuduma

Simpozijs: 
MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS PILNVEIDE:
SKOLOTĀJA PIEREDZE, PĒTNIECĪBA, RADOŠĀ IZPAUSME

16.10.2020

Līdzorganizē Liepājas Universitāte, konference notiek Viļņā, Lietuvā.

Organizatori:
Viļņas Mākslas akadēmija
Viļņas Mākslas akadēmijas atvērtā mākslas, dizaina un arhitektūras skola
Liepājas Universitāte
Lietuvas mākslas pedagogu biedrība

Viļņa, 2020. gada 16. oktobris
Reģistrācija  9.30 - 10.00
Simpozijs: 10.00 - 14.00

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa 
iWeek

Semināra datums tiks precizēts.

01.11.2020

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

Anna Priedola

23. starptautiskā zinātniskā konference 
Sabiedrība un kultūra

 

12.11.2020
līdz
13.11.2020

Izglītības zinātņu institūts
Socioloģisko pētījumu centrs

Asociētais profesors Arturs Medveckis

25. starptautiskā zinātniskā konference 
Vārds un tā pētīšanas aspekti

 

26.11.2020
līdz
27.11.2020

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Kurzemes Humanitārais institūts

Profesore Linda Lauze

Starptautiska izstāde 
Miniatūras projekts Ziemassvētki jau atbraukuši 

Liepājas Universitāte ir izstādes dalībnieks.
Datums tiks precizēts. Izstāde notiek Šauļos, Lietuvā.

01.12.2020

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Lektore Solvita Spirģe-Sēne