Publikācijas: Kitija Melberga

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Factors Affecting Innovations in Service Sector Enterprises: the Case of Liepaja Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Diāna Līduma, Kitija Melberga, Daina Vasilevska 2017