Publikācijas: Inese Veisbuka

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Deiktiskie vārdi Artura Rembo dzejprozas krājumā „Iluminācijas" -nav- Zinātniskais raksts Inese Veisbuka 2019
2 Intertekstualitāte Artura Rembo "Iluminācijās" -nav- Zinātniskais raksts Inese Veisbuka 2018