Nosaukums oriģinālvalodā
Deiktiskie vārdi Artura Rembo dzejprozas krājumā „Iluminācijas"
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Starptautiskās jauno lingvistu konferences "VIA Scientiarum" rakstu krājums
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
-nav-
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569555