Publications: Dace Markus

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Bārta: Malēnija. Filma – mācību materiāls folklorā un reģionālistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Agris Anziķis, Verners Bokums 2022
2 Challenges in Pre-school Teachers’ Work in the Facilitating the Learning of the Latvian Language During Covid-19 Restrictions Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2022
3 Cita diena ar malēniešiem. Filma – mācību materiāls dialektoloģijā, kultūras vēsturē un latviešu valodas kursos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2022
4 Ievads runas un rakstu kultūrā. Skolotāju izglītības joma: Valoda Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anna Vulāne, Dace Markus 2022
5 Influence of changes in education requirements on Latvian language acquisition of pre-school age children in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa, Kārlis Markus 2022
6 Malēniešu mēlē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2022
7 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Bond, Verna Stockmal, Dace Markus 2021
8 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2021
9 Dzimtās un otrās latviešu valodas prasme pirmsskolas vecumā: vārdu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Valentina Kaļiņina 2021
10 Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums Dace Markus 2021
11 Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
12 Pirmsskolas bērnu latviešu valoda: likumdošana un prakse Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2021
13 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) , Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
14 The Impact of Sociolinguistic Environment on the State Language Proficiency of Children from Ethnic Minorities in Preschool Educational Institution. Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere 2021
15 Exploration of Language Skills of Monolingual and Bilingual Pre-school Children -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Svetlana Ušča 2020
16 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Anna Vulāne 2020
17 Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, rezultāti, secinājumi. -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Alise Valtere, Marta Jakušina 2020
18 Rhythm in Latvian songs and poems: past and present. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dzintra Bond, Linda Shockey 2020
19 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
20 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2019
21 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
22 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Dace Markus 2018
23 Quantity and duration in Latvian Songs from World War I: Some Preliminary Observations Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Bond, Dace Markus, Linda Shockey 2018
24 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017
25 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
  • 1
  • 2