Publikācijas: Jans Georgs Glokners (Jan Georg Glöckner), Viļņas Mākslas akadēmijas pētnieks

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Two Perspectives on Ecological Art = Divas perspektīvas par ekoloģisko mākslu -nav- Zinātniskais raksts Maija Demitere, zinātniskā grāda pretendente, Jans Georgs Glokners (Jan Georg Glöckner), Viļņas Mākslas akadēmijas pētnieks 2021