Projekti

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 05.10.2021

Izsludina atklātu doktorantūras grantu pretendentu atlasi

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3042000219) izstrādājot un īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu iesniegumu atlases 3. kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina atklātu doktorantūras grantu pretendentu atlasi zinātniskās darbības jomās:

  • Sociālās zinātnes,

  • Humanitārās zinātnes un māksla,

  • Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Prasības pretendentam:

  • pēdējo kursu doktoranti vai zinātniskā grāda pretendenti, kas ir pabeiguši doktora studiju programmas teorētiskos kursus un gatavo promocijas darbu;

  • zinātniski pētnieciskās darbības sasaiste ar aktuāliem tematiem zinātniskās darbības jomās;

  • motivācija aizstāvēt promocijas darbu un iegūt doktora grādu projekta īstenošanas laikā;

  • motivācija iesaistīties pētnieciskajā darbā 12 mēnešus un vēlme turpināt darbu LiepU pēc projekta pabeigšanas.

Sīkāk ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenti granta saņemšanai var pieteikties no 2021. gada 27. septembra līdz 2021. gada 24. oktobrim. Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi liepu@liepu.lv vai pa pastu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV-3401 ar norādi “Konkursam SAM 8.2.2. atlases 3.kārtas ietvaros”.

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 3. ceturksnis līdz 2023. gada 4. ceturksnis.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Liepājas Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Liepājas Universitāte.

Jautājumu gadījumā sazināties ar projekta vadītāju Madaru Daudziņu-Šukteri (e-pasts: madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv).