Kalendārs:

Marts

Senāta sēde

Kad:

22.03.2021 12:00 līdz 13:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi

1. LiepU 2020. gada zinātniskās darbības izvērtējums un 2021. gada darbības plānojums

2. LiepU 2020. gada finansiālās un saimnieciskās darbības analīze

3. Kārtība mācībspēku darba apjoma plānošanai un uzskaitei

4. Senāta stipendija

5. Dažādi


Datorikas kursi pedagogiem

Kad:

22.03.2021 16:00 līdz 18:00

Kur:

Tiešsaistē (Karte)

Apraksts:

Notiks vairākas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Datorikā:

·  "Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch" (32 stundas, 81,- eiro);

·  "Programmatūras izstrāde Lego Mindstorms EV3 robotiem programmēšanas vidē LabVIEW" (32 stundas, 81,- eiro);

·   "Datorika 1.-6. klašu skolotājiem" (160 stundas, 414,- eiro);

·   "Datorika (vispārējās pamatizglītības pakāpe)" (240 stundas, 485,- eiro).

Nodarbības tiks īstenotas attālināti, izmantojot datorprogrammu Zoom (pa vienai 90 minūšu nodarbībai darbdienu pēcpusdienās/vakaros). Patstāvīgā darba materiāli kursu dalībniekiem būs pieejami Moodle vidē. 

Kontaktpersona: Līga Apenīte, liga.apenite@liepu.lv