Kalendārs:

Marts

Studiju padomes sēde

Kad:

15.03.2021 10:00 līdz 11:00

Kur:

MS Team platformā (Karte)

Apraksts:

Studiju padomes darba plāns:

Studiju maksa un studiju maksas atlaides 2021./2022.studiju gadam.

Gala/Valsts pārbaudījumu un izlaiduma grafika 2020./2021. akadēmiskā gada pavasara semestrim apstiprināšana.

Kārtība mācībspēku darba apjoma plānošanai un uzskaitei.

LiepU stratēģiskās attīstības vadlīniju (2021–2023) izskatīšana / apspriešana/ apstiprināšana.

Dažādi.