Līdz 08.11.2011.

 

Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas Nr. Iesniegšanas termiņš Kontaktpersona Faili Skaidrojumi / atbildes uz jautājumiem Iepirkuma procedūras rezultāti
29.09.2011. Informācijas un publicitātes prasību nodrošināšana ERAF projekta īstenošanai LiepU 2011/10 ERAF Līdz 2011. gada 11. oktobrim plkst. 10.00 Liepājas Universitātē, Liepājā, Lielā ielā 14, 121. telpā. Atis Egliņš-Eglītis, tālr.: 63407784, e-pasts: atis.eglins@liepu.lv
   
18.08.2011. Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros LiepU 2011/9 ERAF Līdz 2011. gada 6. septembrim plkst. 10.00 Liepājā, Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 121. telpā Gunta Atiķe, tālrunis: 63425208, e-pasts: gunta.atike@liepu.lv 

   
17.08.2011. Informācijas un publicitātes prasību nodrošināšana ERAF projekta īstenošanai LiepU 2011/8 ERAF Līdz 2011. gada 30. augustam plkst. 10:00, 121. telpā, Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā Atis Egliņš-Eglītis, tālr.: 63407784, e-pasts: atis.eglins@liepu.lv
   
25.07.2011. Liepājas Universitāte meklē būvuzraugu objektam studiju korpusa fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcijai Kūrmājas prospektā 13, Liepājā. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš no 2011. gada augusta līdz 2011.gada novembrim   Līdz 2011. gada 29. jūlijam plkst. 10:00, 121. telpā, Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā Velta Čiževiča tālr. 63425208 vai 29489519, e-pasts:velta.cizevica@liepu.lv      
21.06.2011. Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi ERAF projekta "Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību" ietvaros LiepU 2011/7 ERAF Līdz 2011. gada 12. jūlijam plkst. 10:00, 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā Velta Čiževiča tālr. 63425208 vai 29489519, e-pasts:velta.cizevica@liepu.lv   
11.03.2011. Foto laboratorijas izlietņu iegāde un uzstādīšana (atbilstoši norādītajai specifikācijai) foto studijas telpās Kūrmājas prospektā 13, Liepājā individuālais projekts „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” LV0063   Piedāvājumus iesniegt līdz 2011.g. 18. martam plkst. 10:00, Lielā ielā 14, Liepājā, 121. telpā, vai iesūtīt pa e-pastu: velta.cizevica@liepu.lv Velta Čiževiča tālr. 63425208 vai 29489519, e-pasts:velta.cizevica@liepu.lv Attēli

 
17.02.2011. "Sinhronās tulkošanas un apskaņošanas iekārtas piegāde un uzstādīšana" LiepU 2011/5 Līdz 2011.gada 24. martam plkst. 10:00, Lielā ielā 14, 121. telpā, Liepājā Velta Čiževiča tālr. 63425208 vai 29489519, e-pasts:velta.cizevica@liepu.lv
Atbilde 23.02.2011.


Atbilde
02.03.2011.
 
14.02.2011. Piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošana Kūrmājas prospektā 13, Liepājā individuāļā projekta "Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā" (LV0063) ietvaros LiepU 2011/4 Līdz 2011.gada 25. februārim plkst.10:00, 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā Velta Čiževiča tālr. 63425208 vai 29489519, e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv


veikts precizējums pielikumā Nr. 3, 6. sadaļā, 2.5.6. punktāAtbilde 23.02.2011.
 
20.01.2011. Liepājas Universitātes informatīvo un reklāmas materiālu "Studiju piedāvājums 2011" izgatavošana LiepU 2011/3 Līdz 2011.gada 31. janvārim plkst. 10:00, 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā Jevgenija Skoraja; tālr. 63423510 vai 22028204; e-pasts: jevgenija.skoraja@liepu.lv
   
18.01.2011. "Kancelejas preču piegāde Liepājas Universitātei" LiepU 2011/2 Līdz 2011.gada 1. februārim plkst. 10:00, 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
   
10.01.2011. "Aparatūras, iekārtu un datortehnikas iegāde" individuālo projektu "Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā" (LV0063) un "Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā" (LV0086) ietvaros LiepU 2011/1 Līdz 2011.gada 8.martam plkst. 10:00; 121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv

! Iepirkuma nolikumā ir veikts precizējums 7.pielikuma 5.daļas "Video aparatūra, aprīkojums un materiāli" 5.7.punkta "Apgaismojuma komplekts Kino Flo KIT-4804B-S120 vai ekvivalenti" apakšsadaļā "Ballast Specifications", kur rindkopa "Input Voltage 120 VAC 50/60 Hz" tiek precizēta šādi - "Input Voltage 230 VAC 50 Hz".

 

Iepirkuma dokumentāciju  var saņemt trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma e-pastā:  vai 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā no plkst. 09:00-12:00, 13:00-16:00

Macintosh tipa datortehnika un aprīkojums

IBM tipa datortehnika un aprīkojums

Programmatūra

Foto aparatūra, aprīkojums un materiāli

Video aparatūra, aprīkojums un materiāli

Skaņas aparatūra, aprīkojums un materiāli

Atskaņošanas aparatūra un piederumi

Klimata iekārtas

 
30.12.2010. "Informācijas, datortehnikas un laboratoriju aparatūras iegāde ERAF projektam "Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību" Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010 LiepU2010/17 ERAF Līdz 2011. gada 25.martam plkst. 10.00;
121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā
Māris Leimants, 
tālr.29465982, e–pasts:
 

Iepirkuma dokumentāciju var saņemt pēc pieprasījuma trīs darba dienu laikā, Lielā ielā 14, 121. vai 215. telpā, pa e-pastu: 
 

 

 

Grozījumi

 

 

Skaidrojums nolikuma 6.2.2. punktam

Specifikācijas lote 6, poz.1. skaidrojums


Par tehniskās specifikācijas, daļu 1., 1.1.4. punktu "Interaktīvā tāfele"


Atbildes


Atbildes

 
18.10.2010. Foto, video un skaņas aprīkojuma un piederumu iegāde  LiepU 2010/16 Līdz 2010. gada 28.novembrim plkst. 10.00;
219.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā
Iveta Tumaščika, tālrunis 63407759 vai 29619735, e-pasts:
iveta.tumascika@liepu.lv
   
05.10.2010. Par tiesībām veikt tehniskā projekta, vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi, kā arī autoruzraudzību ERAF projektam „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”  LiepU 2010/15 ERAF Līdz 2010.gada 3.novembrim plkst.10.00, 121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā Māris Leimants, 
tālr.29465982, e–pasts: maris.leimants@liepu.lv
Iepirkumu dokumentāciju var saņemt Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 215.telpā, vai pa e –pastu nosūtot pieprasījumu uz maris.leimants@liepu.lv    
01.10.2010.  Starptautisku zinātnisku konferenču rakstu krājumu sērijas tulkošanas, dizaina, maketa un drukāšanas pakalpojumu sniegšana  LiepU2010/14  Līdz 2010. gada 01.novembrim plkst. 10.00;
219.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā
Iveta Tumaščika, tālrunis 63407759 vai 29619735, e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv
   
25.08.2010 Diplomu veidlapu, diplomu pielikumu veidlapu un diplomu vāku izgatavošana Liepājas Universitātei LiepU2010/13

Līdz 2010.gada 7. septembrim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv


   
09.08.2010. Datortehnikas piegāde LiepU2010/12

Līdz 2010.gada 20. augustam plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
   
08.07.2010.

IT tehnikas komponentes, rezerves daļu un datoru tīklu aparatūras iegāde

Piebilde - piedāvājumus var iesniegt par vienu daļu vai par visām daļām kopumā.

LiepU2010/11

Līdz 2010.gada 19. jūlijam plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
   
10.06.2010. Mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Kūrmājas prospektā13, Liepājā LiepU2010/10

Līdz 2010.gada 28. jūnijam plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv   
01.06.2010. Datoru piederumu un apkopes preču iegāde LiepU 2010/9

Līdz 2010.gada 17. jūnijam plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv


   
27.05.2010. "Starptautiskas Zinātniskas konferences tēžu izdevumu dizaina, maketa un drukāšanas pakalpojumu sniegšana" individuālā projekta "Jauno mākslas mediju attīstība Liepājā" ietvaros LiepU2010/8

Līdz 2010. gada 14.jūnijam plkst.10.00;

219.telpā Lielā ielā 14, Liepājā

Iveta Tumaščika, tālrunis: 63407759 vai 29619735,  e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv
   
01.04.2010. Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma noma Liepājas Universitātei LiepU 2010/7 ESF

Līdz 2010.gada 19. aprīlim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
   
25.03.2010. Degvielas iegāde Liepājas Universitātei LiepU 2010/6

Līdz 2010.gada 29. aprīlim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv      
18.03.2010. "Informācijas, datortehnikas un fotostudijas aparatūras piegāde" LiepU 2010/5

Līdz 2010.gada 20. aprīlim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv Iepirkuma dokumentāciju var saņemt Liepājas Universitātē, Liepājā, Lielā ielā 14, 121. telpā, vai pa e-pastu, pieprasījumu nosūtot uz velta.cizevica@liepu.lv    
15.02.2010. Degvielas piegāde Liepājas Universitātei" LiepU 2010/4

Līdz 2010.gada 19. martam plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
   
08.02.2010. Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai LiepU 2010/3 KPFI

Līdz 2010.gada 25. februārim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv

   
12.01.2010. Apsardzes sistēmas piegāde, uzstādīšana un apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Liepājas Universitātes ēkās LiepU 2010/2

Līdz 2010.gada 28. janvārim plkst.11:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
   
11.01.2010. Reklāmas stenda izgatavošana, uzstādīšana, demontāža, reklāmas materiālu izstrāde, apmācības un fotosesijas pakalpojumu sniegšana IZM, LiepU 2010/1

Līdz 2010.gada 28. janvārim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
   
30.10.2009. Kancelejas preču iegāde IZM, LiepU 2009/16

Līdz 2009.gada 5. novembrim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
  SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"
07.09.2009. Pagraba stāva telpu akustiskā apdare un akustiskā/citu mēbeļu izgatavošana Kūrmājas prospektā 13, Liepājā IZM, LiepU 2009/14

Līdz 2009.gada 28. septembrim plkst.10:00;

121.telpā, Lielā ielā 14, Liepājā

Velta Čiževiča; tālr. 63425208 vai 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv
        

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ