Projekti

LiepU īstenotās programmas un projekti

Valsts pētījumu programmas

     

Latviešu valoda

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte
Kontaktpersona: Ieva Ozola

2018-2021

Aktualitātes

LATVALA - 
Latviešu valodas apguve
Reģionālistika Terminoloģija Onomastika Sociolingvistika


Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība
(Nr. VPP-LETONIKA-2022/1-0001)

1.07.2022.-19.12.2024.


Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide  
(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)


20.12.2021.–19.12.2024.


Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība
(Nr.VPP-IZM-DH-2020/1-0001)


05.10.2020.–04.10.2022


ARTSS - Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem.
Vadošais partneris Rīgas Tehniskā universitāte
Kontaktpersona Anita Jansone


Aktualitātes

   

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Nr. lzp-2018/2-0131 “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā

Vadošais partneris: Ventspils Augstskola

Kontaktpersona
Diāna Laiveniece

01.12.2018-01.12.2020

Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)

LZP

Kontaktpersona:
Lāsma Latsone
lasma.latsone@liepu.lv

01.01.2021. – 31.12. 2023.

COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku (Nr. lzp-2020/2-0317)

LZP
Vadošais partneris: Banku augstskola

Kontaktpersona: Dzintra Atstāja

Projekta vietne: https://sdce.ba.lv/

01.12.2020. – 31.12.2021.

Citi valsts pasūtīti pētījumi

Digitālās vārdnīcas “e-Pupa” papildināšana

Īstenots

           

Īstenoto programmu un projektu arhīvs