Projekti

LiepU īstenotās programmas un projekti

Valsts pētījumu programmas

     

Latviešu valoda

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte
Kontaktpersona: Ieva Ozola

2018-2021

Aktualitātes

LATVALA - 
Latviešu valodas apguve
Reģionālistika Terminoloģija Onomastika Sociolingvistika

ARTSS - Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem.
 

Vadošais partneris Rīgas Tehniskā universitāte

Kontaktpersona Anita Jansone


Aktualitātes

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Nr. lzp-2018/2-0131 “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā

Vadošais partneris: Ventspils Augstskola

Kontaktpersona
Diāna Laiveniece

01.12.2018-01.12.2020

Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)

LZP

Kontaktpersona:
Lāsma Latsone
lasma.latsone@liepu.lv

01.01.2021. – 31.12. 2023.

Citi valsts pasūtīti pētījumi

Digitālās vārdnīcas “e-Pupa” papildināšana

Īstenots

           

Īstenoto programmu un projektu arhīvs