LiepU īstenotās programmas un projekti

Reģionālistika

Liepājas Universitātes pētnieku grupa valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) apakšprojektā „Reģionālistika” (vadītāja – LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. philol. Anna Vulāne):

  • Dr. philol. pētniece Ieva Ozola,
  • zinātniskā asistenta p. i., bakalaura studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studentes Līga Agruma un Rita Kapeniece-Klauža.

 

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētnieci Dr. philol. Lieni Markus-Narvilu tiek turpināta Lejaskurzemes izlokšņu attīstības dinamikas izpēte. Trijos projekta gados paredzēts izstrādāt zinātnisku monogrāfiju par Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas, leksikas, vārddarināšanas un gramatikas iezīmēm un to pārmaiņām. Pētījums balstīsies gan iepriekš izteiktajos valodnieku atzinumos par Lejaskurzemes izlokšņu īpatnībām un to cilmi, gan pašos jaunākajos – 21. gs. – ekspedīciju materiālos, salīdzinot tos ar iepriekš zināmajiem un jau izpētītajiem izlokšņu dotumiem.

Gan Liepājas Universitātē, gan LU Latviešu valodas institūtā ir Lejaskurzemes izlokšņu vākumi, kas līdz šim pieejami tikai rokrakstos vai neatšifrētos ierakstos. Projekta laikā tiks novērtēta to kvalitāte un zinātniskā vērtība, atlasītie rokraksti tiks pārrakstīti, uzsākta ierakstu atšifrēšana, lai sāktu veidot bāzi digitālai Lejaskurzemes tekstu krātuvei.

Projekta gaita un rezultāti tiks apspriesti un popularizēti starptautiskās zinātniskās konferencēs Liepājas Universitātē (“Vārds un tā pētīšanas aspekti”, “Piemeres ļaudis un likteņi”), citur Latvijā un ārzemēs.

Lejaskurzemes izlokšņu attīstības dinamikas izpēte 2019. gada rezultāti

 

Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" apakšprogrammas "Reģionālistika" pētnieku grupa LU Mazajā aulā 2019. gada 7. martā