Aprites ekonomikas centrs

COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku

The Impact of COVID-19 on Sustainable Consumption Behaviors and Circular Economy (Nr. lzp-2020/2-0317) (01.12.2020. – 31.12.2021.)

Pētniecības veids: Fundamentālie pētījumi
Pamatojums: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Covid-19 pandēmija pierādījusi, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešama palīdzība apgūt taupīgas saimniekošanas prasmes, digitalizēt dokumentus un procesus, izdarīt videi draudzīgu izvēli, sekot pasaules tendencēm, ko ļauj zinātniski-tehniskais progress.

Projekta mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi, lai veidotu zinātniski pamatotu domāšanas un attieksmes maiņu. Balstoties uz

jaunākajām zinātniskajām atziņām un starptautisko pieredzi, projekta gaitā plānots izveidot digitālu platformu, kas ar modernām izglītības metodēm veicinātu MVU un iedzīvotāju apmācības: tādās jomās kā: 

  • finanšu pratība, -taupīga saimniekošana (Lean, Aprites ek.),
  • darba zinātniskā organizācija, darba tiesības un aizsardzība,
  • videi draudzīga izvēle,
  • veselīgs dzīvesveids, vingrošana darbā, rehabilitācija,
  • Zero waste, atkritumu šķirošana un apjoma mazināšana,
  • gudra iepirkšanās, Zaļais iepirkums, darba tiesības uttt
  • digitalizācija, kiberdrošība,
  • attālinātas saziņas un komunikācijas līdzekļi, dokumentu drošība digitālā vidē.

Zinātniski pamatota digitālā izglītības vide stimulēs Latvijas ekonomisko izaugsmi un rūpniecības konkurētspēju, mazinot Covid-19 izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.

Vadošais partneris: Banku augstskola
Sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,
Projekta kopējais finansējums: 100389 eur

Projekta vietne: https://sdce.ba.lv/