Kalendārs:

Jūnijs

Promocijas darba aizstāvēšana

Kad:

30.06.2023 09:30 līdz 10:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā KRISTĪNE NIEDRE-LATHERE aizstāvēs promocijas darbu "Ekosistēmas darbības konceptuālās pamatnostādnes izglītības pārvaldības pilnveidē pašvaldībā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātnēs.