Kalendārs:

Jūnijs

Liepājas Universitātes padomes ārkārtas sēde

Kad:

21.06.2023 15:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Darba kārtībā:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Par grozījumiem LiepU 2023. gada budžeta naudas līdzekļu plānā.

3. Par konsolidācijas grantu pieteikuma projektu.

4. Par LiepU rektores materiālo stimulēšanu.

5. Par LiepU  struktūras ieviešanu.

6. Par LiepU stratēģijas precizēšanu.

7. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem.

8. Dažādi.

Saite, lai pievienotos:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1686930772263?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d3aa7aa-edcd-4ef3-a143-4b7e75ae3e00%22%7d
--