Kalendārs:

Februāris

Promocijas darba aizstāvēšana

Kad:

14.02.2022 12:00 līdz 13:00

Kur:

Zoom (Karte)

Apraksts:

12.00 tiešsaistē Zoom Paula Jēgere aizstāvēs promocijas darbu „Deju pedagoga profesionālās identitātes izpēte” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozarē, nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. paed. Manuels Fernandezs (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte), Dr. psych. Lūcija Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”).