Kalendārs:

Novembris

Studiju padomes sēde

Kad:

11.11.2019 10:00
līdz 11.11.2019 11:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Studiju padomes darba plāns 11.11.2019. *1.Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijas dokumentu izskatīšana.2.Dažādi.*Nepieciešamības gadījumā datums tiks mainīts.


Zinātnes padomes sēde

Kad:

11.11.2019 12:00
līdz 11.11.2019 13:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Darba plāns:1. LiepU zinātnisko konferenču plānojums un to ieņēmumu / izdevumu prognoze 2020. gadam2. LiepU zinātnisko, populārzinātnisko un metodisko iespieddarbu plāns izdevniecībā LiePA 2020. gadam3. Dažādi: atkarībā no jautājumu pieteikumiem.