Jaunumi:

Atpakaļ
Liepājas Univeristāte, 18.07.2022 11:47

Izsludina atklātu starptautisku konkursu uz LiepU REKTORA amatu

Oficiālais paziņojums (OP 2022/136.AKK2): amata konkurss. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.07.2022., Nr. 136 https://www.vestnesis.lv/op/2022/136.AKK2

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3093000219) (turpmāk – LiepU) izsludina atklātu starptautisku konkursu uz LiepU REKTORA amatu (uz noteiktu laiku - 5 gadiem no amatā ievēlēšanas dienas) https://www.liepu.lv/lv/181/darba-iespejas

Rektors ir LiepU augstākā amatpersona, kas īsteno LiepU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu, atbild par LiepU attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, LiepU finanšu resursu lietderīgu un likumīgu izmantošanu, kā arī pilda citus amata pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem, LiepU Satversmi, Padomes un Senāta lēmumiem.

Prasības kandidātiem/-ēm noteiktas  saskaņā  ar  LiepU  nolikuma “Liepājas Universitātes rektora vēlēšanu nolikums” (apstiprināts  LiepU Padomes 2022.gada 15.jūnija sēdē, prot. Nr.11

https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/Rektora_velesanu_nolikums_APSTPRINATS_15.06.2022.pdf) (turpmāk – Nolikums) 8.punktu:

 • zinātnes doktora grāds;
 • pieredze un sasniegumi zinātnē;
 • pieredze un sasniegumi augstākās izglītības vai inovāciju jomā;
 • darba pieredze vadošā amatā;
 • darba pieredze starptautiskā vidē;
 • nevainojama reputācija;
 • latviešu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē un angļu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē;
 • stratēģiska domāšana;
 • komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmes un pieredze.

Rektora kompetence noteikta:

(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/LiepU%20Satversme_APSTPRINATA_30.05.2022.pdf).

Alga mēnesī pirms nodokļu nomaksas – 5 000,00 euro.

Atlases procedūra noritēs divas kārtās saskaņā ar LiepU Nolikumu, bet gala lēmumu pieņems balsojumā augstskolas Satversmes sapulcē.

Pieteikšanās konkursam līdz 2022.gada 31.augustam, iesniedzot un sūtot uz LiepU elektroniskā pasta adresi personaldala@liepu.lv šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus:

  • motivācijas vēstuli, iekļaujot informāciju par atbilstību Nolikuma 8. punktā izvirzītajiem kritērijiem, t.sk. apliecinājumu par nevainojamu reputāciju, kā arī tēžu formā – redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību;
  • izglītību, akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
 • dzīves gājuma aprakstu (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu vai citus apliecinājumus par darbību zinātnes un augstākās izglītības vai inovāciju jomā.

LiepU Rektora atlases un izvērtēšanas komisija pēc pieteikšanās termiņa beigām izvērtēs pretendentu un iesniegto dokumentu atbilstību un virzīs ne vairāk kā 5 visaugstāko vidējo vērtējumu ieguvušos pretendentus uz konkursa 2.kārtu. Konkursa 2. kārtai izvirzītie pretendenti divu nedēļu laikā sagatavos izvērstu redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību. Konkursa noslēgumā LiepU padome organizēs viena vai vairāku visaugstāko vērtējumu ieguvušo pretendentu tikšanos ar LiepU personālu un virzīs kandidātus ievēlēšanai LiepU Satversmes sapulcē.

Vairāk par konkursa norisi skatīt Nolikumā:

https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/Rektora_velesanu_nolikums_APSTPRINATS_15.06.2022.pdf.

Sīkāka informācija pa tālruni: +37122007596 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).

LiepU kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.