Jaunumi:

Arhīvs
13.06.2018, Sabiedrisko attiecību daļa

Reflektantu uzņemšana doktora studiju programmās “Pedagoģija” un “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”

No 3. jūlija līdz 13. jūlijam (8.07 – 9.07 brīvs) Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 227. telpā) norisināsies uzņemšana doktora studiju programmās “Pedagoģija”  un “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”.  Pieteikties doktora studijām iespējams gan klātienē, gan elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura. 6. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16.00 dokumentus pieņems arī Rīgā, Liepājas pārstāvniecībā, Torņa ielā 4, 2a-201.


Iesniedzamie dokumenti: 

 • iesniegums doktorantūras studijām (veidlapa pieejama ŠEIT);
 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • viena fotokartīte (3x4 cm);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (30,00 EUR) apliecinošs dokuments.


Piesakoties studijām klātienē, pretendents uzrāda augstāk minēto dokumentu oriģinālus. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā, un līdz iestājpārbaudījumu sākumam uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3Í4 cm).

 

Konsultācijas paredzētas 16. jūlijā,iestājpārbaudījumi 17. jūlijā,bet līgumu slēgšana 18. jūlijā.


Iestājpārbaudījumiem jāiesniedz:  

 • pedagoģijas doktorantūrā –referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē (papildus informācija – programmas direktore prof. Inta Klāsone, e-pasts: inta.klasone@liepu.lv, tālr. 63421129);
 • e-studiju tehnoloģijas un pārvaldības doktorantūrā – referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju pārvaldībā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē(papildus informācija – programmas direktore prof. Anita Jansone, e-pasts: anita.jansone@liepu.lv, tālr. 26493697).


Vairāk par uzņemšanu doktora studiju programmās skatīt ŠEIT.

Papildus informācija: madara.suktere@liepu.lv, tālr.22026079; 26190339.