Pedagoģija

Akreditēta doktora studiju programma

PEDAGOĢIJA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

 

Studiju maksa

2970 eiro

 

Iegūstamais grāds

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

 

Programmas saturs

Pētniecības metodoloģija; Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes pedagoģijā; Pedagoģijas zinātnes attīstība; Izglītības filozofijas nostādnes; Pedagoģijas kultūras tendences; Personības socializācija: teorija un prakse

Zinātniskie semināri.

Publikāciju izstrāde, zinātnisko referātu izstrāde, akadēmiskā darbība

 

Uzņemšanas prasības

 

Iestājpārbaudījumi:

 

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

 

Kontakti

 63421129 

 inta.klasone@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x