Jaunumi:

Arhīvs
06.02.2018, | Ārzemju sakaru daļa

Īsa pamācība ceļā uz ERASMUS+

Š.g. 14. februārī Liepājas Universitātē plkst.11.30 227.auditorijā (latviešu valodā)un plkst. 15.00 343. auditorijā (angļu valodā), norisināsies Erasmus+ informatīvie semināri „Īsa pamācība ceļā uz ERASMUS+”, kuru aicināti apmeklēt visu fakultāšu studenti.

 

Seminārā studentiem būs iespēja dzirdēt vispārīgu informāciju par Erasmus+ programmu – gan par studiju, gan prakšu mobilitāti, par iesniedzamiem dokumentiem, partneraugstkolām, studiju kursu atzīšanu pēc atgriešanās u.c., kā arī ar savu pieredzi dalīsies tikko no studijām vai prakses atgriezušies LiepU studenti. 


Atgādinām, ka Erasmus+ ir apmaiņas programma, kas piedāvā studēt no 3 līdz 12 mēnešiem kādā no partneraugstskolām Eiropā vai arī veikt praksi kādā no ārvalstu partnerinstitūcijām. Studiju un prakses periods tiek atzīts LiepU, un tam tiek piešķirta stipendija.

 

Lai pretendētu uz Erasmus stipendiju, Tev:

 • Jābūt reģistrētam LiepU studentam (budžeta vai maksas, pilna laika vai nepilna laika students);
 • Jābūt reģistrētam vismaz bakalaura līmeņa 2. kursā (maģistra līmenī – sekmīgi jāpabeidz vismaz 1. kursa 1. semestris);
 • Nedrīkst būt studiju un/vai maksas parādu;
 • Jāpārzina svešvaloda, kurā notiks studijas viesaugstskolā, praksē.

 Ja esi budžeta students, atgriežoties LiepU un piesakoties stipendijai, tiek ņemts vērā sekmju rādītājs ar pēdējā semestra rezultātiem, kas iegūti Liepājas Universitātē.

 

Studijām nepieciešamie dokumenti:

 •  akadēmiskā izziņa (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • izziņa par sekmību (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • aizpildīta pieteikšanās anketa ar foto (anketu vari atrast: https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-studiju-mobilitate -> Pieteikšanās anketa studiju mobilitātei);
 • motivācijas vēstule svešvalodā, kurā grasies studēt ārzemēs.

 

 Praksei nepieciešamie dokumenti:

 •  akadēmiskā izziņa (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • izziņa par sekmību (attiecīgās fakultātes dekanātā);
 • aizpildīta pieteikšanās anketa ar foto (anketu vari atrast: https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-praksu-mobilitate -> Pieteikšanās anketa prakses mobilitātei);
 • CV un motivācijas vēstule svešvalodā, kurā notiks prakses apmācības.

  

Vairāk informāciju par ERASMUS+ vari atrast mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā: ERASMUS vai rakstot: erasmus@liepu.lv.

 

Studenti, kas būs izlēmuši izmantot Erasmus+ programmas sniegtās iespējas, aizpildītu pieteikuma formu aicināti iesniegt Ārzemju sakaru daļā, Lielajā ielā 14, 218.kabinetā, līdz 2018.gada 1.martam!

 

Informāciju sagatavoja:

Madara Lindmane

Erasmus+ koordinatore