Studentu studiju mobilitāte


Erasmus studentu mobilitātes mērķi:

 

Liepājas Universitātē Erasmus+ mobilitātes programmu administrē Ārzemju sakaru daļa.

 

Periods: 3 - 12 mēneši (1 semestris vai 1 akadēmiskais gads)   


 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:   

 

Pirms mobilitātes:

   

Studiju mobilitātes laikā:

   

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

vai

 
 
ERASMUS+ STIPENDIJAS

Erasmus+ programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

 

Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei Erasmus+  programmā uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

 

ERASMUS+ stipendiju likmes skatīt ŠEIT.

 

Stipendijas Erasmus+ programmā drīkst saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā (2007.-2014.g.).

 

Atkārtotas mobilitātes gadījumā Erasmus+ programmā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

 

 
 
Atpakaļ

Kalendārs

Sep
26

Vairas Kārkliņas grāmatas atvēršanas svētki...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

15:30

Oct
01

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Oct
08

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00