Nosaukums oriģinālvalodā
Pedagogy of rethinking: teaching students to transform conventional professional practices to sustainable ONES
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
proceedings of the Scientific Conference on Economics and Entrepreneuship-SCEE2022.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
-
Zinātnes nozares
Izglītības zinātnes, Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.7250/scee.2022.008, ISSN 2621-533