Nosaukums oriģinālvalodā
Diskusijas „Zinātne. Valoda. Publikācijas. Pētniecība studijās” apkopojums Discussion “Science. Language. Publications. Research” summary
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Zinātnes valoda / Language of science : konferences materiāli / Conference materials
Publikācijas veids
Citas publikācijas
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
-nav-
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Projekts
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN