Kalendārs:

Aprīlis

LiepU padomes sēde

Kad:

28.04.2023 09:00 līdz 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

 LiepU padomes sēdes darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Iepriekšējā LiepU Padomes sēdes protokola apstiprināšana.

3. Rektores informācija par situāciju LiepU.

4. Kārtība akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanai un uzskaitei 2023./2024.st.g.

5. Grozījumi: Studiju maksas pilna laika studijām un ārvalstu studentiem 2023./2024.st.g.

6. LiepU 2022. gada pārskats.

7. Par LiepU attīstības stratēģiju 2023.-202gadam.

8. LiepU Mūžizglītības ilgtermiņa attīstības stratēģijas plāns 2023.-2027.gadam.

9. Par situāciju saistībā ar Kuršu ielas 20 nomas tiesībām nomniekam SIA “Liepaja Music”.

10. Par situāciju dienesta viesnīcā Ganību ielā.

11. Par LiepU reorganizāciju.

12. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem.

13. Dažādi.

Pieslēgšanās saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1680695153523?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff