Kalendārs:

Marts

Senāta sēde

Kad:

20.03.2023 12:00 līdz 13:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi:

1. LiepU 2022. gada zinātniskās darbības izvērtējums un 2023. gada darbības plānojums

2. LiepU 2022. gada finansiālās un saimnieciskās darbības analīze

3. Kārtība mācībspēku darba apjoma plānošanai un uzskaitei

4. Senāta stipendija

5. Dažādi


Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

20.03.2023 14:00 līdz 16:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

LiepU padomes tiešsaistes sēdes darba kārtība:
1.    Darba kārtības apstiprināšana.
2.    Iepriekšējā LiepU Padomes sēdes protokola apstiprināšana.
3.    Rektores p.i. Māras Zeltiņas informācija par situāciju LiepU.
4.    Par LiepU 2023. gada budžetu.
5.    Par risku un iekšējās kontroles politiku.
6.    Par LiepU attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam
7.    Par situāciju saistībā ar Kuršu ielas 20 nomas tiesībām nomniekam SIA “Liepaja Music”.
8.    Par situāciju dienesta viesnīcā Ganību ielā.
9.    Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem.
10.    Dažādi.