Kalendārs:

Novembris

Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde

Kad:

30.11.2023 12:00 līdz 14:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija, 227. auditorija (Karte)

Apraksts:

Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, 227. telpa) klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā  AGATA BABINA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu „Spāņu valodas apguve Latvijā: mikrostāstu potenciāls tekstpratības un gramatiskās kompetences attīstībai” zinātnes doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs (valodniecībā un literatūrzinātnē).


Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde

Kad:

30.11.2023 15:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija, 227. auditorija (Karte)

Apraksts:

Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, 227. telpa) klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā  ELĪNA PEINA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu „Mūsdienu terminogrāfijas teorētiska un pragmatiska analīze” zinātnes doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs (valodniecībā un literatūrzinātnē).