Kalendārs:

Janvāris

Senāta sēde

Kad:

23.01.2023 12:00 līdz 13:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

1. LiepU studiju virzienu ikgadējo pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana.

Atbildīgā - Studiju prorektore

Jautājumu gatavo - Dekānes

Paredzamie dokumenti - Pašnovērtējuma ziņojumi

2. Senāta lēmumu izpildes kontrole.

Atbildīgā/ais - Senāta priekšsēdētājs/-a

Jautājumu gatavo - Senāta priekšsēdētājs/-a

Paredzamie dokumenti - Informācija

3. Dažādi


Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

23.01.2023 14:00 līdz 15:45

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija 203. telpa (Karte)

Apraksts:

Darba kārtības jautājumi

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Iepriekšējo LiepU padomes sēžu protokolu apstiprināšana.

3. Rektores informācija par situāciju LiepU. Tajā skaitā informācija par ziemas uzņemšanas rezultātiem, stratēģijas un budžeta izstrādi.

4. Par LiepU struktūru.

5. Par būtiskākajām politikām, kas apstiprināmas LiepU padomē.

6. Par Kuršu ielas 20 nomas tiesībām nomniekam SIA “Liepaja Music”.

7. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem.

8. Dažādi.