Kalendārs:

Septembris

Promocijas darba aizstāvēšana

Kad:

16.09.2022 12:00 līdz 13:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Kristīne Bārdule aizstāvēs promocijas darbu "Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Promocijas darba izstāvēšana notiks Lielā iela 14, 227. telpā