Kalendārs:

Jūnijs

Liepājas Universitātes Padomes sēde, Senāta sēžu zāle (203. telpa).

Kad:

15.06.2022 14:00 līdz 18:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:
1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Iepazīšanās ar jauno LiepU Padomes locekli.
3. LiepU Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
4. Par LiepU Finanšu pārskatiem.
5. Studentu piesaistes kampaņas plāns 2022./2023. studiju gadam.
6. Par LiepU attīstības stratēģijas turpmākajiem soļiem.
7. Par LiepU Padomes locekļu pienākumu sadali.
8. Par LiepU ārējo konsolidāciju.
9. Par LiepU rektora atlases plānošanu.
10. Par LiepU Padomes sadarbību ar LiepU Senātu.
11. Par LiepU Studentu padomes un Arodbiedrības paustām aktualitātēm.
12. Par Satversmes sapulci.
13. 09.05.2022. Padomes sēdes protokola Nr. 8, 16.05.2022. Padomes sēdes protokola Nr. 9, 25.05.2022. Padomes sēdes protokola Nr. 10 apstiprināšana.
14. Informācija par LiepU Padomes lēmumu izpildi.
15. Nākamās sēdes darba kārtības projekta apstiprināšana.