Kalendārs:

Marts

Ieskats SAM projekta 8.2.2.0/20/I/007 doktorantu pētījumos.

Kad:

30.03.2022 14:00 līdz 16:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Liepājas Universitātes Studentu zinātnes un radošuma dienās notiek ieskats SAM projekta 8.2.2.0/20/I/007 "Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās" doktorantu pētījumos.

Programma pieejama ŠEIT.

Pasākums notiek MS Teams vidē. Saite uz pasākumu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIxYTNhNTMtOWQzYy00MDlhLWIxZGMtNTc3YTEzNzkzZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%22c2c74160-301d-4d26-91ba-1ccc6c440c35%22%7d