Kalendārs:

Oktobris

Promocijas darba aizstāvēšana

Kad:

20.10.2022 10:00 līdz 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, 203. telpa) klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā RAFAELS MARTINS KALVO (Rafael Martín Calvo) aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “An Analytical Framework for the Description of Evaluative Morphology Resources: Contrastive Analysis of Evaluative Forms in Spanish and Latvian / Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze” zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai valodniecībā un literatūrzinātnē.

Recenzenti: Dr. philol. Andra Kalnača (LU Humanitāro zinātņu fakultāte); Dr. philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola); Dr. paed. Ieva Margeviča-Grinberga (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties ŠEIT