Kalendārs:

Janvāris

Senāta sēde

Kad:

24.01.2022 12:00 līdz 13:00

Kur:

Senāta sēžu zāle (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi:

1. LiepU studiju virzienu ikgadējo pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana

2. Senāta lēmumu izpildes kontrole

3. Dažādi