Kalendārs:

Janvāris

Zinātnes padomes sēde

Kad:

11.01.2021 12:00 līdz 13:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Senāta sēžu zāle (203.telpa) (Karte)

Apraksts:

Darba plāns:
1. Līdzdalība studiju virzienu ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu novērtēšanā
2. Zinātnes padomes sēžu darba plāns 2020./ 2021. studiju gada 2. semestrim
3. Dažādi: atkarībā no jautājumu pieteikumiem