Kalendārs:

Augusts

Uzņemšana - pieteikšanās klātienē

Kad:

03.08.2020 09:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Reflektantu vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2020./2021. studiju gadam:
klātienē - no 27. jūlija līdz 3. augusta, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Ja vidējā izglītība iegūta pirms 2019.gada, tad pēc elektroniskā pieteikuma izveidošanas, tas OBLIGĀTI jāapstiprina klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem jāuzrāda nepieciešamie dokumenti no 27.jūlija līdz 3. augustam.
---------------------------------------------------
PIETEIKŠANĀS PAMATSTUDIJĀM

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:
- pase vai personas apliecība (eID);
- ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
- atestāts/diploms;
- atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
- CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
- dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa (skat. uzņemšanas noteikumus).

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:
- pase vai personas apliecība (eID);
- ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
- vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
- pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

---------------------------------------------------
PIETEIKŠANĀS MAĢISTRANTŪRĀ

Reflektantu pieteikšanās 2020./2021. studiju gadam no 27. jūlija līdz 7. augustam:

elektroniski un/ vai klātienē, aizpildot pieteikuma formu;

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:
- pase vai personas apliecība (eID);
- vidējo izglītību apliecinošs dokuments;
- augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
- ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:
- pase vai personas apliecība (eID);
- legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
- augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
- ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Kontaktinformācija:

Uzņemšanas komisijas sekretāre Jana Jansonetālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.lv